Lid worden

Wil ook jij lid worden en netwerken vanuit het hart ?

Het lidmaatschap omvat :

 

- Alle netwerkmomenten – Meer dan een Open Koffie – te Gentbrugge Bedrijvencentrum De Punt van 2021

- Gratis deelname aan authentieke netwerkwandelingen in 2020

- Profiel met link naar eigen website op www.authentiekeondernemers.be 

- Zichtbaarheid op sociale media (facebookpagina Authentieke Ondernemers)
Volg ons op https://www.facebook.com/netwerkenvanuithethart/

- 1 gratis deelname voor collega ondernemer (vrij te kiezen)
Collega meebrengen of ter vervanging van jouw afwezigheid.

- Publicatie van minstens 1 blog op facebookpagina en website

- Nog nader te bepalen voordelen

 

Lidgeld 2021 - 140 €